prihlaska.jpg
Přihláška
Jméno:
Příjmení:
Číslo pasu/ID:
Datum narození:
Adresa:
Město:
PSČ:
Země:
Telefon:
Fax:
Jazyky:
Zaměstnání:
Předchozí výcvik:
Kurz:
Datum:15.6.2021
  • Účastník kurzu musí mít vlastní zdravotní pojištění pokrývající všechny aktivity.
  • Každý účastník, který se přihlásí na kurz VIP Protection se musí prokázat výpisem z rejstříku trestů, prokazující jeho bezúhonnost.
  • Green Guard Security School si vyhrazuje právo odmítnout účastníka kurzu, a to bez udání důvodu.
  • Green Guard Security School není zodpovědná za žádnou škodu způsobenou porušením pravidel nebo škodu po ukončení kurzu.
  • Green Guard Security School si vyhrazuje právo změnit scénář kurzu.
  • Green Guard Security School neposkytuje účastníkům žádné pojištění, každý účastník si pojištění zařizuje individuálně.
  • Tento vyplněný formulář je nutno dodatečně odeslat i ve vytištěné podobě a vlastnoručně podepsaný. Na požádání Vám ho můžeme zaslat.
Vyplněný formulář: