Ostraha kasin

Povaha kasin a množství peněz, které tam jsou v oběhu, přitahuje pozornost vnějších i vnitřních kriminálních živlů, které doufají v nelegální zisky.

Politika ostrahy kasina by se měla skládat z:
Fyzického a technického zajištění ostrahy kasina;
Ochrany personálu;
Aktivit souvisejících se zajištěním bezpečného provozu kasina;

Fyzická a technická ostraha zahrnuje:
Reálnou fyzickou ochranu všech peněz přítomných v kasinu během pracovní doby;
Kontrolu každé osoby, která do kasina přichází i je opouští;

Personál:
Vhodný výběr personálu ostrahy;
Výběr a hodnocení vhodných zaměstnanců kasina;
Poskytnout bezpečnostní školení pro zaměstnance ostrahy i personálu kasina;
Veřejné i tajné kontroly všech zaměstnanců;

Procedury:
Ustavit důsledné a jednotné pracovní procedury pro všechny zaměstnance (ostrahy i kasina) s cílem snížení rizik;

Dozor:
Mnoho kasin trpí finančními ztrátami, které jsou způsobené vnitřními zdroji důvěrně obeznámenými s pracovními postupy a technickým vybavením uvnitř kasina.

ISA rozšířila své know-how a zkušenosti v oblasti odhalování a identifikace problémů a prevence jejich návratů