Ostraha hotelů

ISA se specializuje na poskytování bezpečnostních služeb hotelům po celém světě.

Služby ISA obsahují:

  • Kompletní bezpečnostní expertízu s cílem vyhodnotit současný stav, odhalit slabé body a doporučit opatření vhodná ke zvýšení úrovně bezpečnosti;
  • Udržení stávající bezpečnostní podpory, včetně pravidelných inspekcí a neohlášených cvičení s cílem ověřit pohotovost bezpečnostní služby a ostatního personálu;
  • Zavedení základního profesionálního školení pro zaměstnance ostrahy až po intenzivní výcvik v objektu;
  • Konzultace při navrhování a stavbě nového hotelu nebo rekonstrukce starého s důrazem na minimalizaci bezpečnostních rizik již v samotné konstrukci.
  • Interní vyšetřování krádeží, spolehlivosti zaměstnanců a jiných událostí specifikovaných hotelovým managementem.
  • Podporu našeho „zásahového týmu“, který je v případě pohotovosti připraven v hotelu okamžitě zasáhnout.