Ostraha bank

Samotná povaha bank přitahuje pozornost kriminálních živlů jak zvenku, tak i zevnitř společnosti. Skutečnost, že mnoho těchto společností je velkými a komplikovanými organizacemi, je díky zastaralým procedůrám a nedbalému dohledu vystavuje větší zranitelnosti vůči potenciálním zločincům.

Mezi zaměstnance ISA se řadí bezpečnostní experti a konzultanti, kteří se specializují na činnosti související se zabezepečením bank: ostraha budov, ochrana počítačových sítí a systémů, zajištění finančních operací, ochrana V.I.P., engineering security, bezpečný převoz peněz a cenin.

Kontrola bankovních operací, kterou provádí ISA, může být nejlépe popsána jako kompletní horizontální průzkum, paralelní s hloubkovými audity účetních firem.

Experti ISA prověří:
- Ochranu dat a informací;
- Fyzickou a elektronickou ochranu budov včetně příslušenství;
- Personál;
- Převoz peněz a cenin;

Po dokončení naší prohlídky vyhotovíme detailní hlášení se zjištěnými nedostatky a doporučením k jejich zdokonalení a poté naši zaměstnanci pomohou s implementací našich doporučení.

Mimoto ISA, oddělení ochrany V.I.P., může zajistit efektivní řešení pro senior manažery, u kterých je osobní bezpečnost na hranici rizika.

Služba obsahuje detailní postupy ochrany navržené tak, aby snižovaly úroveň nebezpečí.