Ostraha letišť

Politické události posledních několika desetiletí přeměnily letiště a letadla v atraktivní cíle pro teroristy a zločince vůbec. Letiště jsou místem obchodních, ekonomickýh, národních a jiných zájmů, které jsou všechny často cílem ilegální činností. Nebezpečí hrozí většinou z činností jako:

 • Mezinárodní terorismus
  Kriminalita
 • Padělání dokumentů
 • Pašování
 • Obchod s drogami

Za účelem zvýšení efektivity a snížení nákladů, ISA navrhuje zaměřit pozornost od individuální ostrahy jednotlivých linek k vybudování centrálního systému ostrahy letiště, který by fungoval souběžně s ochranou poskytovanou policií.

Efektivní systém je založen na protínajících se okruzích ostrahy. První, nejzevnější okruh se skládá ze systému ostrahy pozemku, který integruje technické a elektronické zařízení (oplocení) s personálem ostrahy. V dalších okruzích jsou vymezeny zóny se zákazem vstupu a zřízeny kontrolní body pro kontrolu a přehled cestujících. Navíc další ochranné systémy a činnost pracovníku ostrahy je zajištěna pro kontrolu cestujících, zavazadel a nákladu.

Elektronické kontrolní vybavení a vyškolený personál ostrahy (uniformovaný i v civilních oblecích) plní preventivní a zastrašující funkci a poskytuje celkovou ochranu proti terorismu a kriminalitě.

ISA nabízí v oblasti ostrahy letiště následující možnosti:

 • Výchozí průzkum a analýzu rizik;
 • Konzultace s ohledem na výběr optimálního systému (za minimální cenu) a včlenění profesionální techniky;
 • Školení letišťního personálu v optimálním používání systému pro identifikaci podezřelých osob a předmětů;
 • Asistence při navrhování nové letišťní infrastruktury s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti objektu již při stavbě;
 • Air Marshal – nábor a výcvik kvalitní pracovní síly splňující požadavky pro pozici Air Marshal;

Ochrana letecké nákladní přepravy

Mezinárodní a bezpečnostní experti považují leteckou nákladní přepravu za slabý článek bezpečnosti v letectví.

A opravdu, od doby, kdy letecké podniky a společnosti investovaly nemalé úsilí a částky do bezpečnosti cestujících a letadel, nákladní doprava se stala pro teroristy mnohem přítažlivějším cílem.

Letadla jsou nakládána širokým spektrem komodit, jenž pocházejí z různých zemí, bez dostatečné bezpečnostní kontroly, zda některý náklad neohrožuje celý let. Problém je dále komplikovaný díky skutečnosti, že mnoho předmětů nemůže být otevřeno, aby prošly kontrolou, a/nebo jsou dodány najatým dopravcem, jenž neví nic o jejich obsahu. Spedice navíc musí být vykonána obvykle velmi rychle.

ISA hodlá čelit širokému spektru problémů vykonáváním „bezpečnostního dozoru nad nákladem“ díky hloubkovému hodnocení bezpečnostních procedur na každém souvisejícím místě.

ISA dozor hodlá dosáhnout následujícího:

 • důkladná znalost infrastruktury a zařízení k přepravě nákladů;
 • obsáhlá studie současných bezpečnostních systémů;
 • zvýšit dohled nad obchodními aktivitami v příslušných místech;
 • setkat se s manažery přepravy nákladů, obchodníky a zástupci logistických společností;
 • obeznámit se s typy a množstvím nákladů a metodami jejich manipulace;

ISA tým ochrany letecké nákladní přepravy také může:

 • připravit detailní příručku všech procedur pokrývajících bezpečnostní požadavky nákladní a poštovní přepravy;
 • zřídit kompletní tréninkový program pro bezpečné zacházení s nákladem a poštou;