Speciální jednotky

Účel speciálních jednotek spočívá v plnění složitých misí a operací, které vyžadují vysokou úroveň bojových dovedností. Jednotka musí být schopná obsluhovat důmyslné a vyjímečné technické vybavení a pracovat nezávisle a samostatně.

Cíle činnosti speciálních jednotek ISA:
- Osvobozování rukojmích;
- Boj proti mezinárodním a národním teroristickým skupinám;
- Boj s organizovaným zločinem;
- Zatýkání hledaných zločinců;
- Potlačení politických nepokojů;
- Vynucení práva a pořádku;

Zřizování speciálních jednotek:
ISA má odbornou kvalifikaci pomáhat vládám a jiným orgánům s budováním speciálních jednotek, trénováných k splnění požadavků klienta: oddíly pro boj s terorismem, ostřelovačské jednotky, oddíly pro boj se závažnými trestnými činy, apod.