Ochrana V.I.P.

Osobní ochrana klíčových představitelů se stala díky rostoucí hrozbě, vycházející ze zdrojů tak různorodých jako terorismus, kriminalita a extremismus jako takový, předmětem zájmu mnoha společností.

Mezi experty ISA se řadí bezpečnostní poradci s mezinárodními zkušenostmi v oblasti ochrany V.I.P. Naši experti zastávali ve svém oboru místa na nejvyšších vládních postech a operovali ve štábech po celém světě.

ISA může nabídnout:

  • Kompletní týmy pro zajištění ochrany V.I.P., včetně soukromých detektivů, osobních strážců a týmů zajišťující ochranu obydlí; Vybavení a personál pro výcvik vlastní ochranky;
  • Konzultanty pro pokročilé plánování mimořádných událostí, konferencí, seminářů, apod.;
  • Osobní strážce V.I.P.;
  • Komplexní soubor služeb ochrany V.I.P. „na klíč“;

Všichni zaměstnanci ochrany V.I.P. byli pečlivě vybráni na základě jejich vědomostí a zkušeností s v tomto oboru.

Tyto služby nabízíme po celém světě.