Co je ISA

Izraelská bezpečnostní akademie (The Israeli Security Academy - ISA) byla založena s cílem poskytovat vhodné profesionální školení v oblasti bezpečnostních služeb pro představitele státní i soukromé sféry. Studijní plán Akademie je upraven přímo pro strážné a činitele bezpečnostních služeb zaměstnané ve státním, veřejném nebo soukromém sektoru, rovněž jako pro zaměstnance oborů, které nespadají do oblasti bezpečnosti.

Vzhledem k rozšířené celosvětové poptávce po výcviku pro bezpečnostní služby podle izraelského konceptu, ISA zřídila kurzy a poskytuje služby v mnoha zemích světa.

Činnost Akademie je rozdělena do několika oblastí:

Ochrana V.I.P.

ISA může zajistit mezinárodně školené konzultanty, specializující se na ochranu V.I.P. Všichni vykonávali činnost expertů ochrany V.I.P. na nejvyšších vládních postech a operovali ve štábech po celém světě.

Zvláštní jednotky

Pro vlády, státní orgány, veřejnou moc a jiné subjekty je ISA schopná zřídit kompletně vycvičené speciální jednotky. Každá jednotka bude sestavena tak, aby co nejlépe vyhovovala individuálním potřebám a přáním klienta (jednotky pro boj s terorismem, ostřelovačské oddíly, apod.).

Ostraha letišť

ISA poskytuje řešení ostrahy vnitrostátních i mezinárodních letišť, včetně zajištění bezpečné přepravy nákladů a výcviku Air Marshal. ISA je též schopna nabídnout analýzu rizik a výcvik ve všech zmíněných oblastech.

Bezpečnostní systémy

ISA nabízí poradenství a engineering v oblasti nejnovějších zabezpečovacích technologií spolu s ad-hoc asistencí při navrhování, instalaci a provozu bezpečnostních systémů.

Zabezpečení informačních systémů a sítí

ISA je schopná navrhnout, poskytnout a provozovat sady ochranných souborů přizpůsobených pro informační systémy, Internet a Intranet. Řešení zahrnuje všeobecné vyhodnocení stávajících bezpečnostních systémů a návrhy na jejich optimalizaci.

Vzdělávací program

ISA provozuje unikátní mnohostranné školící programy. Skládají se z teoretických přednášek, kde mají posluchači k dispozici mnoho rozmanitých pomůcek, včetně diapozitivů, odborných filmů a literatury, a z vlastní praxe, která spočívá v základním výcviku, oboustranných cvičeních, simulacích konkrétních situací, apod.

Všichni instruktoři a přednášející jsou zároveň stálými zaměstnanci ISA. Všichni mají kvalifikaci z různých oblastí národní bezpečnosti Izraele (armáda, tajné služby a protiteroristické oddíly), mají rozsáhlé zkušenosti ve svých oborech a jsou tudíž nejvhodnější k tomu, aby dále předávali požadované dovednosti, které získali během mnoha let operací proti teroru a zločinu.