005.jpg
International Security Network
Zdroj: Zbraně a náboje

S postupem let se nabídka v oblasti výcviku v naší zemi pomalu mění. Ubývá již tajemných učitelů odnikud a stále více si cestu do Česka nacházejí opravdoví profesionálové. Stále více tak má šanci se prosadit skutečná kvalita. Není dnes větším problémem, pro toho kdo opravdu chce, nalézt kvalitní instruktory střelby, sebeobrany, nebo například boje nožem. Problém může nastat, když se chcete stát profesionálem a svou budoucnost vidíte například v úloze bodyguarda který v sobě musí skloubit schopnosti a znalosti nejen již zmíněných dovedností, ale i mnoho dalšího. Všeználků a všeumělů máme spousty, na to jsme u nás experti. Jestli se chcete něco opravdu naučit, je dobré se obrátit na specialistu. Pokud je však oborů se kterými se chcete seznámit více je problém všechno sladit a dát tak dohromady čas a síly. Jak si vytvořit síť svých instruktorů a učitelů z různých oborů lidské činnosti týkající se boje? Je to vůbec možné? A je to vlastně nutné? Odpověď je jednoduchá: Není! Již je vytvořena. International Security Network je pokusem propojit právě schopnosti mnoha instruktorů a nabídnout tak zájemci o výcvik kompletní servis. A pokus je to v pravdě úspěšný. Jádro instruktorů kteří mají na starosti výuku na kurzech International Security Network jsou instruktoři ze země která je, v poměru k době svého trvání, snad nejdéle válčící zemí.

Krvavé zkušenosti
Od samého začátku své existence je stát Izrael podrobován zkouškám z těch nejtěžších. Vždyť i 14. března 1948 kdy Britové svěsili vlajku nad Jeruzalémem a David Ben Gurion přečetl v Tel Avivu prohlášení nezávislosti státu Izrael propukaly již první boje s Araby. Židovská populace v té době čítala pouhých 650 000 lidí, Arabů bylo v zemi dvakrát tolik. Není bez zajímavosti, že již 1.dubna přistál v Izraeli první transport zbraní z tehdejšího Československa a 3.dubna proběhla další tajná vykládka zbraní z lodě. Zrod státu Izrael tak předznamenal i jeho celou dosavadní budoucnost. Válka za nezávislost Izraele, Suezská válka (1956), Šestidenní válka (1967), Jom-kipurová válka (1973), Válka v Libanonu (1982), to všechno jsou jen jména velkých konfliktů které tento malý národ vybojovat proti mnohem početnějšímu nepříteli. To všechno však byla výheň ve která se postupně zakaloval národ jehož současná populace čítá necelých 7 milionů obyvatel. S tím jak okolní arabský svět začal poznávat, že stojí proti silnému soupeři začaly přicházet na řadu i další zbraně. Vlna terorismu se vzedmula v takové síle, jakou doposud nepoznal žádný národ. Každodenní přítomnost nebezpečí si tak uvědomují všichni izraelští občané. Neexistuje již bojová linie, neexistuje již týl. Se smrtí se tak můžete potkat v obchodním domě, v restauraci či při čekání na zelenou na křižovatce. Tato situace dala vzniknout skutečným odborníkům. Ti jsou navíc ochotní se o své krvavě získané zkušenosti podělit s námi.

Kurz
V květnu tohoto roku proběhl výcvikový kurz se zaměřením na ochranu V.I.P. Součástí kurzu byla teorie V.I.P. ochrany, simulace krizových situací, izraelská sebeobrana Krav Maga a samozřejmě střelba.
Během teorie kterou vyučoval Arie Peri, jeden z prvních pracovníků ochranky izraelských vládních činitelů s praxí 25 let v činné službě, se probíral především přístup k práci ochránce V.I.P.. Součástí přednášek bylo promítání autentických záběrů z atentátů a jejich podrobný rozbor. Obrovská znalost historických reálií činila přednášky skutečně velmi zajímavými. Nezahálely však ani tužky a tak si účastníci kurzu postupně zapisovali vše o tom jak postupovat při plánování a práci ochránce V.I.P. Arie Peri je velkou osobností a vše co znělo jeho ústy bylo podepřeno argumenty, na každou otázku dokázal jasně a přímo odpovědět. Co zaujalo na tomto člověku mně? Jedna ukázka za všechno: Jeden z frekventantů kurzu se o přestávce dotázal na názor Arie Peri na atentát na J.F.K. Odpověď které se mu dostalo, byla signifikantní odpovědí tohoto muže: "K tomu nic neřeknu. Neznám tehdejší reálie, byly by to jen spekulace a ty nemají žádný význam." Pro Arie Peri mají význam jen ověřená fakta, Ověřených faktů se také dostávalo na jeho přednášce všem zúčastněným.
Jednoduchý koncept sebeobrany prezentovali vyučující v hodinách kdy se vyučovala Krav Maga. Pro někoho byly techniky překvapením, pro někoho představovaly jen potvrzení již známého. Přesto bylo jistě pro všechny účastníky přínosné porovnat přístup a techniku. Opět zde zaznělo mnohokrát zmiňované volání po jednoduchosti, které je tak často opomíjeno při touze být elegantní a zajímavý. Techniky Krav Maga nejsou ani elegantní, ani dech beroucí. Pokud tedy nemluvíme o odebrání dechu soupeři!
Velmi jsem očekával jak na mne zapůsobí tolikrát mytizovaný způsob izraelské střelby. Vzhledem k tomu, že ke všemu novému přistupuji ze zásady skepticky, měl jsem výhodu a vše sledoval velmi pozorně. Celým výcvikem střelby se jako červená nit táhlo slovo "BEZPEČNOST". Je logické, že v zemi kde voják na dovolenku odjíždí nejen s vojenskou knížkou, ale i s automatickou zbraní na rameni a kde je velké množství zbraní na každodenní ulici, je velký apel na bezpečnost nutností. Proto i vzniklo ono tolik probírané a démonizované natahování závěru zbraně před prvním výstřelem, respektive nenošení zbraně s nábojem v komoře. Stejný střelec s nábojem v komoře bude vždy rychlejší jako když musí před výstřelem natáhnout, ale ten kdo musí natáhnout je bezpečnější pro své okolí. Jak jsme si řekli, současná válka která je vedena proti státu Izrael je vedena teroristy. Boj se tak odehrává mezi normálními civilisty a noční můrou každého bezpečnostního pracovníka je, že zasáhne nevinnou, nezúčastněnou osobu. Proto se zbraň nosí ve stavu kdy nemůže vystřelit, proto se střílí až v situaci, kdy je celé tělo pevně zafixováno a střelec stojí jako skála ve střelecké pozici. Nesmí minout! Nesmí minout aby nezasáhl nevinného! Zkušenosti z boje se ukazují i na dalším návyku jakým je neustálá kontrola stavu zbraně během jakékoliv, i té nejkratší, pauzy ve střelbě. I sebelepší zbraň je jenom stroj který se občas porouchá. Okamžitě za takovým tvrzením následovala příhoda z reálného střetnutí které instruktor prodělal a ve kterém zbraň selhala. Na střelnici se velmi bedlivě kontrolovala technika držení zbraně, práce prstu na spoušti, ale i samotný způsob míření. Každé části řetězce který vzniká signálem pro střelbu a končí kontrolou zbraně po výstřelu byla věnována mimořádná pozornost. Teprve když všichni začali chápat význam každého kamínku v této mozaice začala na pořad přicházet rychlost střelby. Žádný dvojstřel, ale střelba dokud váš soupeř nepadne na zem! Všechny samozřejmě poučila a potěšila střelba na různá seskupení terčů, která představovala například shluk civilistů mezi nimiž je uprostřed ukryt terorista s rukojmím. Přicházely další situace. Zástěny padaly a během vaší chůze se tak objevoval terorista se samopalem abyste po jeho likvidaci mohli přeběhnout, přebít a likvidovat nepřítele skrytého uprostřed vaší rodiny. I takové byly situace které přicházely a které naznačovaly jak vypadá výcvik ve střelbě v zemi kde se do přestřelky může každodenně dostat mnoho lidí. Každý účastník výcviku vystřílel stovky ran a od neustálé manipulace se již po prvním dni objevily na většině rukou náplasti zakrývající četné puchýře.
Simulace se prováděli za pomoci painballových zbraní venku v terénu, ale na pořad přišla i improvizovaná restaurace. Vše se nahrávalo na video o v učebně pak byl čas pro analýzu chyb. To byl výcvik který proběhl pod záštitou International Security Network. Co po takovém výcviku zůstalo? Všichni zúčastnění mají na dlouhou dobu o čem přemýšlet a pokud budou chtít mají mnoho materiálu pro práci při ochraně V.I.P., mohli si však také odnést mnoho poznatků o zemi kde kvůli válce jsou srážky na daně ze mzdy 55%, na zemi která při tom všem jedinou demokracií v oblasti. Další kurzy budou následovat a tak má každý možnost přivonět ke koktejlu střelného prachu, benzínu a potu který vám mixují instruktoři pod záštitou International Security Network. Další kurz se zaměřením na ochranu V.I.P. proběhne v termínu 6. - 12.9. 2004. Podrobnosti naleznete na www.greenguard.cz, email: office@greenguard.cz či na tel.čísle: 602 285 126